Δελτία Τύπου

Ανανέωση της πιστοποίησης της με ISO 9001:2015 η Gan Direct για το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

By September 30, 2019 No Comments

Λεμεσός,19 Ιουλίου 2019

Δελτίο Τύπου

Ανανέωση της πιστοποίησης της με ISO 9001:2015 η Gan Direct για το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Η επιτυχημένη ανανέωση της πιστοποίησης αποδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της Gan Direct για παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τα αυστηρότερα κριτήρια.

Το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ορίζει τη σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης, ώστε η τελική μορφή των προϊόντων και υπηρεσιών να ικανοποιεί στο μέγιστο τις απαιτήσεις των πελατών.

Η ανανέωση της πιστοποίησης επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της βελτίωσης των διαδικασιών και της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων με την αξιοποίηση της τεχνολογίας που αναβαθμίζουν την εμπειρία εξυπηρέτησης. Έρχεται επίσης ως επιβράβευση για το επιχειρηματικό μοντέλο που υιοθετεί συνολικά η Gan Direct με τον πελάτη στο επίκεντρο, βασισμένο στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής με έμφαση στην αμεσότητα, την ευελιξία και την εξυπηρέτηση.

Οι έννοιες της Ποιότητας και της Επιχειρηματικής Αριστείας έχουν ήδη υιοθετηθεί πλήρως από την Εταιρεία από το 2002, αποτελώντας τη μόνη ασφαλιστική στην Κύπρο που εφαρμόζει το ISO 9001:2015 για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες της. Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της, η Gan Direct πιστοποιήθηκε πρόσφατα από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα Training Qualification UK (TQUK) και για την ποιότητα του συστήματος εκπαίδευσης των στελεχών της.

Την επιθεώρηση για την ανανέωση πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 πραγματοποίησε ο ανεξάρτητος διεθνής φορέας British Standards Institution (BSI) του Ηνωμένου Βασιλείου.