Δελτία Τύπου

Σεμινάρια πρώτων βοηθειών για το Δίκτυο Συνεργατών της Gan Direct που παρευρίσκονται στις σκηνές ατυχημάτων

By September 30, 2019 No Comments

Λεμεσός, 05 Ιουλίου 2019

Δελτίο Τύπου

Σεμινάρια πρώτων βοηθειών για το Δίκτυο Συνεργατών της Gan Direct που παρευρίσκονται στις σκηνές ατυχημάτων.

Το τριήμερο πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία» πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Σχολή Ασφάλειας και Υγείας “Χείρωνας” και οδηγεί σε τριετή πιστοποίηση.

Στόχος της πρώτης direct ασφαλιστικής, είναι να εφοδιάσει τους συνεργάτες της με απαραίτητες γνώσεις και κατάλληλες δεξιότητες για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, να τους εκπαιδεύσει ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε περιστατικά με την παροχή υπηρεσιών άμεσης ιατρικής βοήθειας, καθώς είναι οι πρώτοι που επισκέπτονται το σημείο του ατυχήματος.

Στους βασικούς στόχους του προγράμματος εντάσσεται:

  1. Η απόκτηση ικανότητας εφαρμογής σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ή τραυματισμού ή ασθενείας εργαζόμενου στην εταιρεία ή επισκέπτη/πελάτη της εταιρείας/οργανισμού.
  2. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, δηλαδή φροντίδα που στόχο έχει να διατηρήσει τη ζωή, να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες από τραυματισμό, ή ασθένεια και να επισπεύσει την ανάρρωση, σε πρόσωπα που εργάζονται στην εταιρεία ή πελάτες/επισκέπτες της εταιρείας, μέχρι να τους παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.
  3. Η φροντίδα μικροτραυματισμών που δεν χρήζουν ιατρικής βοήθειας.
  4. Η ικανοποίηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου (του 2015).

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες σε όλη την Κύπρο και περιλαμβάνουν εκτός από την ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία, τα κυριότερα περιστατικά και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, όπως:

  • Εισαγωγή στις Πρώτες Βοήθειες & ο ρόλος του πρώτου βοηθού
  • Χρήση εξοπλισμού πρώτων βοηθειών
  • Βασικές αρχές ατομικής υγιεινής και προστασίας
  • Βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ΚΑΡΠΑ, πρακτική στην ΑΡΠΑ
  • Πνιγμονή, καρδιακή προσβολή, σπασμοί, επιληψία, αιμορραγία, καταπληξία, μικρά τραύματα, πληγές

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον Οργανισμό Association of First Aiders AoFA UK, του Ηνωμένου Βασιλείου και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου (Τ.Ε.Ε.) και σύμφωνο με τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο.