Πολιτική Απορρήτου

Η προσέγγισή μας στην Πολιτική Προστασίας Απόρρητου

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε αφορούν φυσικά πρόσωπα οι οποίοι είναι πελάτες μας (συμπεριλαμβανομένων κατόχων συμβολαίων ασφάλισης και ατόμων που κατονομάζονται ως δικαιούχοι σε συμβόλαιο ασφάλισης), εργολήπτες, υπάλληλοι, σύμβουλοι, μέλη και / ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οποιωνδήποτε άλλων ατόμων συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό των εξουσιοδοτημένων αντιπρόσωπων, υπαλλήλων, συμβούλων, δικαιούχων και μετόχων των πελατών μας, εργοληπτών μας και / ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων μας, οι οποίοι είναι νομικές οντότητες («εσείς»). Η Gan Direct είναι αφοσιωμένη στην προστασία των δικών σας προσωπικών δεδομένων και της οικογένειάς σας. Η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι κρίσιμής σημασίας για εμάς και θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν σωστής διαχείρισης και προστασίας ενώ βρίσκονται στα χέρια μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ο «ΓΚΠΔ») για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 ( L. 125(I)/2018), όπως τροποποιήθηκε και άλλους σχετικούς νόμους προστασίας δεδομένων, όπως έχουν τροποποιηθεί από καιρό σε καιρό, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ειδοποιήσουμε για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ειδοποίηση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε η ασφαλιστική εταιρεία Gan Direct Insurance Limited («εμείς», «εμάς» ή «μας») και δραστηριοποιόμαστε στην Κύπρο με το εμπορικό όνομα Gan Direct. Κατά την διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα. Είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με τέτοια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι για τον ορισμό των σκοπών και των μέσων επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Προστασίας Απόρρητου, «Επεξεργασία» σημαίνει πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η αποθήκευση, η χρήση, η κοινολόγηση, η διαγραφή ή η καταστροφή. «Επιχειρηματική σχέση» σημαίνει την χορήγηση ασφάλειας και / ή την εμπορική και / ή επιχειρηματική και / ή άλλη σχέση με εσάς συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό, την χορήγηση των υπηρεσιών μας σε εσάς και τις διάφορες συναλλαγές στις οποίες συνάπτονται μεταξύ εμάς και εσάς από καιρό σε καιρό.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Απόρρητου σχετίζεται με τη χρήση εκ μέρους μας οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς προσωπικά μέσω των καταστημάτων μας, του Τηλεφωνικού Κέντρου, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, φαξ, τρίτων πηγών ή μέσω των ακόλουθων ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

• Οποιαδήποτε ιστοσελίδα της Gan Direct που συνδέεται με την παρούσα Πολιτική («Ιστοσελίδες»)˙
• Κοινωνικά Δίκτυα ή περιεχόμενο της Gan Direct σε άλλες ιστοσελίδες˙
• Κινητό και άλλες εφαρμογές («Apps»).

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς, όταν επικοινωνήσετε με την Gan Direct για οποιοδήποτε από τους παρακάτω λόγους:

• Δημιουργία λογαριασμού˙
• Αίτηση προσφοράς˙
• Αγορά προϊόντος από την Gan Direct˙
• Χρήση των ιστοσελίδων και εφαρμογών˙
• Συμμετοχή σε διαγωνισμούς της Gan Direct˙
• Χρήση ζωντανής συνομιλίας (live chat)˙
• Συμμετοχή σε εκδήλωση που οργανώθηκε από εμάς˙
• Τηλέφωνα, μηνύματα, επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού μηνύματος, ή επικοινωνία μέσω διαδικτυακών καναλιών, όπως ζωντανή συνομιλία και κοινωνικά δίκτυα˙
• Υποβολή αίτησης εργασίας στην εταιρεία μας.

Παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να συλλέγουμε:

• Βασικά προσωπικά στοιχεία, όπως τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου σας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα.
• Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής σας και τις ασφαλιστικές σας ανάγκες, όπως λεπτομέρειες σχετικά με το αυτοκίνητό σας, το σπίτι σας, την ιδιοκτησία σας, το νοικοκυριό σας, την υγεία σας ή τις ταξιδιωτικές σας διευθετήσεις.
• Πληροφορίες σχετικά με άλλες πολιτικές ασφάλειας που κατέχετε, όπως ιστορικό απαιτήσεων, προσφορές ή ιστορικό πολιτικών ασφάλειας, πρόσθετες πολιτικές ασφάλειας που διατηρείτε, δεδομένα απαιτήσεων.
• Τεχνικές Πληροφορίες κατά τη χρήση των ιστοσελίδων ή εφαρμογών μας, όπως την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα υπολογιστή, διεύθυνση URL του ιστότοπου που επισκεφθήκατε προηγουμένως, ποσότητα εξερχόμενων δεδομένων.
• Πληροφορίες σχετικά με την εργασία σας και τον μισθό σας.
• Τις προτιμήσεις σας για προώθηση πωλήσεων, και
• Αυτοκίνητο: Συλλογή των στοιχείων εγγραφής του αυτοκινήτου σας και στοιχεία σχετικά με το αυτοκίνητο σας από δημόσια διαθέσιμες πηγές.

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα δεδομένα)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως είναι οι πληροφορίες υγείας (για παράδειγμα χρήση καπνού, τρέχουσα κατάσταση υγείας, υφιστάμενες παθήσεις, οικογενειακό και προσωπικό ιστορικό σε σχέση με κάποιες παθήσεις). Θα επεξεργαστούμε τέτοια δεδομένα με την επιφύλαξη της τεκμηριωμένης συγκατάθεσης και / ή όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων σχετικά με εμάς.

Λαμβάνουμε τα δεδομένα αυτά από τη λειτουργία δεδομένων τοποθεσίας σε κινητές συσκευές και τα ακόλουθα άτομα:

• Ο κύριος κάτοχος ασφαλιστηρίου παρέχει τις περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία (συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης του κατά πόσο αναζητείται νοσοκομειακή περίθαλψη) καθώς επίσης και από άτομα που το όνομά τους εμφανίζεται στην πολιτική ασφάλειας, π.χ. ιατρική εξέταση για υποστήριξη της ταξιδιωτικής ασφάλειας.
• Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης και οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να μας παράσχουν πληροφορίες για ποινικές καταδίκες ή αδικήματα.
• Μάρτυρες ενός ατυχήματος μπορούν να μας παράσχουν ιατρικές πληροφορίες σε περίπτωση που πραγματοποιείται έρευνα για μια απαίτηση.
• Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες για ένα παιδί, για παράδειγμα, εάν το παιδί αυτό είναι δικαιούχος σύμφωνα με την πολιτική ασφάλισης ή έχει εμπλακεί σε ατύχημα.
• Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές ως μέρος του αιτήματός σας για προσφορά ασφάλισης ή της σύμβασής σας με εμάς ή όπου απαιτείται για την έγερση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικής αξίωσης.

Εάν κατά την διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης υπάρχει μια αλλαγή στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ζητούμε να βεβαιωθείτε ότι τα πιο πάνω (όπως και όπου εφαρμόζεται) επικαιροποιούνται επικοινωνώντας μαζί μας το συντομότερο δυνατό.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς και πολιτική cookies

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς είναι ξεκάθαρα καθώς εσείς μας τις έχετε παρέχει. Αυτό μπορεί να μην ισχύει όταν έχουμε χρησιμοποιήσει cookies για τη συλλογή πληροφοριών από τον υπολογιστή σας ή από φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους

Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς από τρίτα άτομα. Για παράδειγμα:
• Κάτοχους Ασφαλιστηρίου, Κοινούς Κάτοχους Ασφαλιστηρίου ή δικαιούχους ασφαλιστηρίου. Όπου το όνομα σας εμφανίζεται σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως πρόσθετος οδηγός ή ως κοινός κάτοχος ασφαλιστηρίου ή ως δικαιούχος ασφαλιστηρίου, ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς από οποιονδήποτε κάτοχο το όνομα του οποίου εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο. Θα ζητήσουμε να επιβεβαιώσουν ότι έχουν την άδειά σας να παρέχουν πληροφορίες για εσάς και μετά την έκδοση του ασφαλιστηρίου, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία σας και να λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.
• Υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης, αρχές επιβολής του νόμου ή κυβερνητικές αρχές και άλλες πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση ή ανίχνευση απάτης ή για να λάβουμε στοιχεία σχετικά με ποινικές καταδίκες ή αδικήματα.
• Αρμόδιες αρχές σε σχέση με κανονιστικά θέματα.
• Εξωτερικές πηγές, όπως βάσεις δεδομένων απαιτήσεων, εκλογικοί κατάλογοι και δικτυακοί τόποι σύγκρισης ασφάλισης που θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε τον κίνδυνο που σχετίζεται με την πώληση πολιτικής ασφάλειας και από εταιρείες που τηρούν πληροφορίες σχετικά με ημερομηνίες ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, την οικογενειακή κατάσταση, πληροφορίες για το όχημα, την κατάσταση εργασίας και το εισόδημα του νοικοκυριού που θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε ποιες πληροφορίες θα σας παρέχουμε για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Προσωπικά δεδομένα για τρίτους

Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για άλλα μέλη του νοικοκυριού ή της οικογένειάς ή τους φίλους σας, για παράδειγμα, μέλη της οικογένειας ή φίλοι που μπορεί να οδηγούν το όχημά σας ή παιδιά που κατέχουν ασφάλεια υγείας και είναι ασφαλισμένα από εσάς.

Εάν μας δώσετε πληροφορίες για κάποιο άλλο πρόσωπο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε και επιβεβαιώσετε ότι:
• έχετε ενημερώσει το πρόσωπο αυτό για το ποια είναι η Gan Direct και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζεται στην παρούσα Ειδοποίηση Πολιτικής Απόρρητου, και
• έχετε την συγκατάθεση του προσώπου αυτού να παράσχετε αυτές τις πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) σε εμάς και για εμάς να τις επεξεργαζόμαστε, όπως ορίζεται στην παρούσα Ειδοποίηση Πολιτικής Απόρρητου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί σας. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους εξής τρόπους:

A. Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών
Όταν ζητήσετε να λάβετε προσφορά για μία από τις ασφαλιστικές πολιτικές μας ή αγοράσετε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο από εμάς, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου:

• να καθορίσουμε τον κίνδυνο που σχετίζεται με την πώληση πολιτικής ασφάλειας και να σας δώσουμε προσφορά για το ασφάλιστρο της πολιτικής αυτής η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει ειδικούς όρους (σημειώστε ότι δύναται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων – βλ. Ενότητα 9 πιο κάτω)˙
• να διαχειριζόμαστε το ασφαλιστήριό σας και να παρακολουθούμε την πληρωμή του ασφάλιστρου σας σε δόσεις εάν επιλέξετε με τον τρόπο αυτό˙
• να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με ασφαλιστήριο (π.χ. για να σας ενημερώσουμε για την ανανέωσή του ή για τυχόν ελλείποντα έγγραφα ή πληροφορίες˙
• να παρέχουμε τις συμφωνημένες υπηρεσίες σε περίπτωση απαίτησης (π.χ. αποστολή εξωτερικού συνεργάτη ή μέλους του προσωπικού μας για παροχή βοήθειας σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, για παροχή βοήθειας σε περίπτωση ζημιάς στην οικία σας ή για παροχή ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό).

Δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις σχετικές υπηρεσίες εκτός εάν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτόν τον τρόπο.

B. Συμμόρφωση με τον Νόμο

Ως μέρος της ευθύνης μας ως εταιρεία παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, ορισμένες φορές απαιτείται από τον νόμο όπως επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου:
• να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας αντιμετωπίζονται δίκαια (π.χ. για να βοηθήσουμε τους ρυθμιστές, όπου έχουμε νόμιμο καθήκον να το πράξουμε)˙
• να χειριζόμαστε καταγγελίες/παράπονα˙
• να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος από κυβερνητικές ή άλλες αρχές˙
• να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση και την ανίχνευση εγκλήματος (συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της καταπολέμησης και της ανίχνευσης της απάτης)˙
• να συμμορφωνόμαστε με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτόν τον τρόπο εφόσον απαιτείται από τον νόμο.

Γ. Καταπολέμηση της απάτης

Η απάτη έχει αντίκτυπο σε όλους τους πελάτες, καθώς αυξάνει το κόστος για όλους. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ελέγξουμε εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πελάτες μπορεί να είναι ανέντιμοι (π.χ. εάν κάποιος συμπεριφέρθηκε ανέντιμα στο παρελθόν, αυξάνει τον κίνδυνο να το επαναλάβει στο μέλλον).

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον τρόπο αυτό διότι είναι προς το συμφέρον μας να ανιχνεύουμε απάτες και προς το συμφέρον των πελατών μας να διασφαλίσουμε ότι δεν αντιμετωπίζονται μεροληπτικά λόγω αυξημένων ασφαλίστρων εξαιτίας κάποιων πελατών που ενεργούν ανέντιμα.

Δ. Ανάκτηση χρέους

Εάν μας οφείλετε χρήματα, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ανάκτηση του χρέους σας.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον τρόπο αυτό καθώς είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι καταβάλλονται όλα τα απαραίτητα ασφάλιστρα έτσι ώστε οι πελάτες μας να μην υποφέρουν από αυξημένα ασφάλιστρα λόγω των πράξεων μιας μικρής μειοψηφίας πελατών.

E. Ενημέρωση πελατών για προώθηση πωλήσεων (μάρκετινγκ)

Μπορείτε να υποδείξετε ξεκάθαρα τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την προώθηση προϊόντων (μάρκετινγκ) κατά την εγγραφή σας για έναν διαδικτυακό λογαριασμό. Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις αυτές ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με οποιονδήποτε από τους Αντιπροσώπους Εξυπηρέτησης Πελατών μας ή μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας. Ανατρέξτε στην Ενότητα 10 για τα στοιχεία επικοινωνίας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορεί να χρησιμοποιούμε εξωτερικές εταιρείες για να το κάνουν αυτό για λογαριασμό μας. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον τρόπο αυτό βάση της ρητής συγκατάθεσης σας ή βάση των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς. Στοχεύουμε να σας παρέχουμε τις σωστές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή ώστε να επεκτείνουμε τη σχέση που έχουμε μαζί σας. Θα διασφαλίζουμε πάντα ότι χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε την ποσότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για εσάς στο ελάχιστο δυνατό.

Όπου έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε ή εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, όπως:

• σε εταιρείες που προωθούν στους πελάτες μας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Ενδέχεται να σας αποστείλουμε προωθητικό υλικό εκ μέρους τους όπου πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει και
• σε εξωτερικές εταιρείες όπως παροχείς ψηφιακού περιεχομένου για την προβολή διαφημίσεων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Εάν είστε πελάτης και δεν έχετε εξαιρεθεί από το να λαμβάνετε προωθητικό υλικό, θα σας αποστέλλουμε πληροφορίες για τα προϊόντα μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μηνυμάτων (SMS), εκτός εάν μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για λόγους προώθησης. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν παρασχεθεί από τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων, θα βασιστούμε στη τεκμηριωμένη συγκατάθεση (εάν και όπου εφαρμόζεται) που τους έχετε δώσει σε αυτούς για την άμεση προώθηση πωλήσεων.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό (εμπορική προώθηση), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σε τέτοια περίπτωση δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στον βαθμό που συνδέονται με τέτοια εμπορική προώθηση. Ανατρέξτε στην Ενότητα 10 παρακάτω για στοιχεία επικοινωνίας. Ωστόσο, θα κρατήσουμε μια σημείωση για τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την προώθηση πωλήσεων για τα προηγούμενα 6 χρόνια. Δεν θα επικοινωνούμε μαζί σας εκτός εάν αλλάξετε γνώμη και μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε και πάλι προωθητικό υλικό.

ΣΤ. Κίνδυνος για τη ζωή σας ή τη ζωή άλλου προσώπου

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που η ζωή ή η υγεία σας ή άλλου προσώπου βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν είναι δυνατή η προηγούμενη λήψη άδειας από εσάς (π.χ. διευθέτηση έκτακτης ιατρικής περίθαλψης σε απομακρυσμένη τοποθεσία).

Ζ. Διαχείριση και βελτίωση των υπηρεσιών μας

Για τη διαχείριση των υπηρεσιών μας, θα μοιραζόμαστε πληροφορίες με άλλους (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ή των οργανισμών που ενδέχεται να εδρεύουν στο εξωτερικό) προκειμένου:

• να επεξεργαστούμε την απαίτησή σας ή να διαχειριστούμε την πολιτική ασφάλειά σας πιο αποτελεσματικά˙
• να κατανοήσουμε το κίνδυνο ώστε να σας προσφέρουμε την καλύτερη τιμή με βάση τα προσωπικά σας δεδομένα˙
• να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων μας με σκοπό να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση στο μέλλον˙
• να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι πελάτες μας αποφασίζουν ποια πολιτική ασφάλισης είναι η βέλτιστη πολιτική για αυτούς˙
• να σας υπενθυμίσουμε για την προσφορά που έχετε λάβει από εμάς και/ή για την ημερομηνία λήξης αυτής˙
• να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διενεργούμε ελέγχους κατά της απάτης.

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας κατανοήσουμε καλύτερα ως πελάτη και να καθορίσουμε τον καλύτερο τρόπο για να σας διατηρήσουμε ως πελάτη, καθώς και να σας ζητούμε να παρέχετε ανατροφοδότηση για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον τρόπο αυτό διότι είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θα διασφαλίζουμε πάντα ότι χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε την ποσότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για εσάς στο ελάχιστο δυνατό.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ

Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 3 πιο πάνω. Ανατρέξτε επίσης στην Ενότητα 10.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι σωστές καθώς τα αρχεία σας μπορεί να ελεγχθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Όταν υποβάλετε αίτηση για ασφάλεια ή εργασία.
• Από την αστυνομία ή άλλες αρχές επιβολής του νόμου.

Συγκεκριμένα, μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με:

• Υπηρεσίες καταπολέμησης ή ανίχνευσης της απάτης.
• Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης θα επεξεργαστούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά σας ενώ μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για την καταπολέμηση της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από άλλα άτομα.
• Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης θα τηρήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα έως 1 χρόνο ή έως 6 χρόνια εάν θεωρηθεί ότι αποτελείτε κίνδυνο για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων.
• Εάν εμείς ή η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης καθορίσουμε ότι αποτελείτε κίνδυνο για απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων, ενδέχεται να αρνηθούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και/ή τη χρηματοδότηση που ζητήσατε.

Σχετικό αρχείο κινδύνου θα τηρηθεί από τις υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα άλλες ασφαλιστικές να αρνηθούν την παροχή υπηρεσιών ή χρηματοδότησης σε εσάς. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης.

• Τον/την σύζυγο ή σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς σας που μας καλεί εκ μέρους σας, νοουμένου ότι το όνομά τους εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή μας δώσατε άδεια να το πράξουμε. Παρακαλούμε ενημερώστε μας ποιοι είναι αυτοί κατά την αγορά του ασφαλιστηρίου. Εάν επιθυμείτε κάποιος άλλος να επικοινωνεί για λογαριασμό σας σε μόνιμη βάση, παρακαλούμε ενημερώστε μας. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε με άλλα πρόσωπα τα οποία επικοινωνούν εκ μέρους σας αλλά μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Εάν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να επικοινωνούμε μόνο μαζί σας, παρακαλώ ενημερώστε μας.
• Άλλες ασφαλιστικές εταιρείες για να βοηθήσουμε στη διευθέτηση απαίτησης ή για να επιβεβαιώσουμε ότι οι πληροφορίες που έχετε δώσει είναι σωστές (π.χ. θα ελέγξουμε κατά πόσο υπάρχουν απαιτήσεις με την προηγούμενη ασφαλιστική σας).
• Αρχές που σχετίζονται με την ασφαλιστική βιομηχανία, όπως το Τμήμα Οδικών Μεταφορών προκειμένου να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
• Βάσεις δεδομένων ασφαλιστικής βιομηχανίας
• Κυβερνητικές αρχές

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ενδέχεται ότι ίσως να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου συμπεριλαμβανομένου και σε χώρες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Κάνουμε τέτοιες μεταφορές (i) σε ένα αποδέκτη ο οποίος είναι σε χώρα η οποία διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή (ii) σε ένα αποδέκτη ο οποίος είναι σε χώρα η οποία δεν διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κάτω από κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες των εφαρμόσιμων νόμων προστασίας δεδομένων (π.χ. βάσει συμφωνίας υπό την μορφή τυποποιημένων ρητρών προστασίας προσωπικών δεδομένων που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο τύπος ο οποίος είναι διαθέσιμος στο https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-
eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε πληροφορίες προκειμένου να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που σας έχουμε υποσχεθεί, για παράδειγμα, εάν χρειάζεστε επείγουσα βοήθεια στο εξωτερικό. Σε με τέτοια επείγουσα περίπτωση, ίσως να μην έχουμε τον χρόνο να θέσουμε σε ισχύ το είδος της συμφωνίας που κανονικά θα θέλαμε. Σε τέτοιες (περιστασιακές) περιπτώσεις δύναται να μεταβιβάζουμε τέτοιες πληροφορίες όπου (α) έχουμε λάβει την ρητή συγκατάθεση από εσάς σε σχέση με την προτεινόμενη μεταφορά, νοουμένου ότι έχετε πληροφορηθεί των πιθανών κινδύνων τέτοιας μεταφοράς (λόγω της απουσίας μιας επαρκούς απόφασης και κατάλληλων εγγυήσεων), (β) η μεταφορά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του συμβολαίου μεταξύ εσάς και εμάς, ή (γ) η μεταφορά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του συμβολαίου που συνάπτεται προς το συμφέρον του υποκείμενου δεδομένων μεταξύ εμάς και άλλου προσώπου ή (δ) η μεταφορά είναι απαραίτητη για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά γενικό κανόνα, θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 7 χρόνια μετά το τέλος της σχέση σας με εμάς, καθώς είναι πιθανό να χρειαστούμε τις πληροφορίες αυτές για κανονιστικούς λόγους ή για να υπερασπιστούμε μια απαίτηση. Για παράδειγμα, αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια νομική αξίωση σχετικά με τη σχέση σας με εμάς, αυτό θα πρέπει γενικά να γίνει εντός 6 ετών από το τέλος αυτής της σχέσης. Εντούτοις, ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις όπου πρέπει να τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα όταν μια απαίτηση περιλάμβανε έναν ανήλικο.
Θα τηρήσουμε επίσης δεδομένα με ανώνυμα τρόπο για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς, για παράδειγμα, για να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης ζημιών από πλημμύρες.

Σε περίπτωση που μας δώσατε πληροφορίες για να λάβετε προσφορά αλλά δεν αγοράσατε ποτέ ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τότε θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 1 χρόνο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εάν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας και εμείς θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς. Αφού έχουμε συγκατάθεσή σας, μπορούμε να σας ενημερώνουμε για προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να χρησιμοποιούμε υπολογιστές για αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας ή να αναπτύξουμε τα προϊόντα μας (βλ. Ενότητα 9).

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε για υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να χρησιμοποιούμε υπολογιστές για αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας ή να αναπτύξουμε τα προϊόντα μας (βλ. Ενότητα 9). Για να μάθετε πως μπορείτε να το κάνετε αυτό, ανατρέξετε στην Ενότητα 10.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία που χρειαζόμαστε για να προσφέρουμε την υπηρεσία που ζητάτε ή για να εκπληρώσουμε μια νομική απαίτηση, δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε την υπηρεσία που μας ζητάτε.

Θα σας πούμε για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τις πληροφορίες όταν τις ζητήσουμε.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα τα οποία θα καταχωρήσουμε στα συστήματα υπολογιστών μας. Τα συστήματα υπολογιστών θα λάβουν ορισμένες αυτοματοποιημένες αποφάσεις για εσάς, οι οποίες θα βασίζονται στη σύγκριση εσάς με άλλους ανθρώπους. Αυτό θα έχει αντίκτυπο όσον αφορά το ασφάλιστρο ή το προϊόν που σας προσφέρουμε και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες αποφασίζουμε να σας ενημερώνουμε. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψης αποφάσεων για τη διενέργεια ελέγχου επαλήθευσης ταυτότητας.

Για παράδειγμα, εάν είστε κάτω των 25 ετών, το σύστημα μπορεί να καθορίσει ότι είναι πιο πιθανό να έχετε αυτοκινητιστικό ατύχημα. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν καταχωρηθεί δεδομένα ότι περισσότερα άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών έχουν αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι, αν είστε κάτω των 25 ετών, το σύστημα μπορεί να καθορίσει ότι θα σας ενδιέφερε μια ταξιδιωτική πολιτική που καλύπτει δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, όπως το σκι. Ως εκ τούτου, θα σας ενημερώναμε προληπτικά για ασφάλειες που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν.

Αυτό είναι σημαντικό διότι:

• Κατά την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, μας βοηθά να αποφασίσουμε τι τιμή θα πρέπει να πληρώσετε για την πολιτική ασφάλειας σας και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με την πολιτική αυτή.
• Κατά την επιβεβαίωση της ταυτότητας, μας βοηθά να ελέγξουμε ότι είστε εκείνος που λέτε ότι είστε και να εμποδίσουμε άλλους να σας μιμηθούν.
• Κατά την πώληση προϊόντων, μας βοηθά να αποφασίσουμε ποια άλλα προϊόντα θα μπορούσαν να σας είναι χρήσιμα.

Χρησιμοποιούμε επίσης συστήματα υπολογιστών για τη διεξαγωγή μοντελοποίησης, μερικές φορές χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα και μερικές φορές χρησιμοποιώντας δεδομένα σε ανώνυμη μορφή. Διεξάγουμε αυτή τη μοντελοποίηση για διάφορους λόγους, για παράδειγμα, για σκοπούς αξιολόγησης κινδύνου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με εσάς, όπως η πιθανότητα απαίτησης. Ωστόσο, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στη μοντελοποίηση για να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο βελτιώνουμε και αναπτύσσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή την τιμολόγηση και την κάλυψη μας ή για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι μελλοντικοί πελάτες μας λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το ποια πολιτική είναι η βέλτιστη πολιτική (δηλαδή δεν λαμβάνουμε άμεσα αποφάσεις για εσάς).

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρείας μας είναι υπεύθυνος για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου ή για τυχόν αίτημά σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που παρατίθενται παρακάτω. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο GAN DIRECT Insurance Ltd, 220 Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 2020 Λεμεσός, Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@gandirect.com

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην πιο πάνω διεύθυνση για ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους οι οποίοι είναι επίσης τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του (ΓΚΠΔ):

1.Να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (το λεγόμενο «Δικαίωμα στη Λήθη»).

2. Να μας ζητήσετέ να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που κατέχουμε για εσάς τα οποία είναι λάθος ή ελλιπής («Δικαίωμα σε Διόρθωση»

3.Να μας πείτε ότι δεν συμφωνείτε πλέον ή φέρετε αντίρρηση ή επιθυμείτε να μας απαγορεύσετε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να μας ζητήσετε να σταματήσουμε («Δικαίωμα Αντίταξης)».

4.Να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε για προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (άμεση προώθηση πωλήσεων).

5.Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο όλων των προσωπικών δεδομένων που έχουμε για εσάς. Για να λάβετε αυτές τις πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε γραπτώς με την Ομάδα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Gan Direct Insurance Ltd, Τ.Κ. Box 51998, 3509 Λεμεσός, Κύπρος («Δικαίωμα Πρόσβασης»).

6.Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων, δηλαδή να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που μας δώσατε για δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Μπορείτε να ζητήσετε να παρέχονται αυτές οι πληροφορίες απευθείας σε εσάς ή απευθείας σε κάποιον άλλο οργανισμό. Θα παρέχουμε τις πληροφορίες σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, ώστε το λογισμικό άλλου οργανισμού να μπορεί να κατανοήσει αυτές τις πληροφορίες.

7.Να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πληροφορίες για εσάς με τρόπο που να επιτρέπει τα συστήματα υπολογιστών να λαμβάνουν αποφάσεις για εσάς (όπως επεξηγείται στην Ενότητα 9).

Ορισμένες φορές δεν θα είμαστε σε θέση να μην χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έστω και εάν μας το ζητήσετε (π.χ. όταν παραστεί η ανάγκη να τις χρησιμοποιήσουμε διότι το απαιτεί ο νόμος ή πρέπει να τηρούμε τις πληροφορίες για κανονιστικούς σκοπούς).

Σε άλλες περιπτώσεις, εάν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, όπως η διαχείριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ή η εξυπηρέτηση της απαίτησής σας.
Θα σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή με ποιον τρόπο το αίτημά σας θα σας επηρεάσει κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.

Παράπονα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα της εταιρείας μας. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας σχετικά με την μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο ως εξής:
Ιστοσελίδα ή στο Τηλέφωνο: +357 22818456 Φαξ: +357 22304565