Απαιτήσεις

Τώρα που επιλέξατε εμάς για την ασφάλισή σας, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα είμαστε εκεί για εσάς όποτε μας χρειαστείτε, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Είμαστε υπερήφανοι για την Υπηρεσία Απαιτήσεων μας.

Βοήθεια Απαιτήσεων Αυτοκινήτου

Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ: 800 5 10 15

Η υπηρεσία 24ωρης Διευθέτησης Απαιτήσεων εξασφαλίζει τη διευθέτηση της απαίτησής σας μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων. Εναλλακτικά, θα σας δώσουμε την έγκριση για επισκευή του οχήματός σας από ένα από τα Εγκεκριμένα Συνεργεία του Δικτύου μας.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης, σάς παρέχουμε βοήθεια 24 ώρες τo 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας καλέσετε στο 800 5 10 15 και εμείς θα φροντίσουμε τα πάντα για εσάς.

Σε περίπτωση ατυχήματος, η Ομάδα Δράσης θα φροντίσει τα πάντα για λογαριασμό σας – από τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων μέχρι την παροχή Αυτοκινήτου Αντικατάστασης σε περίπτωση που το όχημά σας είναι ακινητοποιημένο.

Σε περίπτωση ατυχήματος, σάς παρέχετε δωρεάν Αυτοκίνητο Αντικατάστασης μέχρι την επισκευή του δικού σας, επιλέγοντας ένα από τα Εγκεκριμένα Συνεργεία του Δικτύου μας.

Σε περίπτωση βλάβης του οχήματός σας, σάς παρέχετε δωρεάν Αυτοκίνητο Αντικατάστασης μέχρι την επισκευή του δικού σας επιλέγοντας ένα από τα Εγκεκριμένα Συνεργεία του Δικτύου μας.

SmartAssist APP
Βοήθεια Εξυπηρέτησης σε 3 κλικς.

Βοήθεια Απαιτήσεων Περιουσίας

Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ: 800 5 10 15

Η υπηρεσία 24ωρης Διευθέτησης Απαιτήσεων εξασφαλίζει τη διευθέτηση της απαίτησής σας μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων.

Σε περίπτωση ατυχήματος, σάς παρέχουμε βοήθεια 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας καλέσετε στο 800 5 10 15 και εμείς θα φροντίσουμε τα πάντα για εσάς.

Φροντίζουμε τα πάντα για εσάς από την συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων μέχρι την οργάνωση όλης της απαραίτητης έκτακτης βοήθειας προκειμένου να επιστρέψετε στο σπίτι σας όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Με την υπηρεσία Response οργανώνουμε και αναλαμβάνουμε το κόστος παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μέσω των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών μας, συμπεριλαμβανομένης της κλήσης βοήθειας και της εργασίας έως μία ώρα. Διαθέσιμη για έκτακτες περιπτώσεις σχετικά με την Ασφάλεια, τη Θέρμανση, τα Υδραυλικά, τις Αποχετεύσεις και την Ηλεκτρική Καλωδίωση.

Η ολοκληρωμένη υπηρεσία Total Response καλύπτει όλα τα έξοδα εργασίας και αντικατάστασης ανταλλακτικών σχετικά με την Ασφάλεια, τη Θέρμανση, τα Υδραυλικά, τις Αποχετεύσεις και την Ηλεκτρική Καλωδίωση.

SmartAssist APP
Βοήθεια Εξυπηρέτησης σε 3 κλικς.

Βοήθεια Απαιτήσεων Υγείας

Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ: 800 5 10 15

Η υπηρεσία 24ωρης Διευθέτησης Απαιτήσεων εξασφαλίζει τη διευθέτηση της απαίτησής σας μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων.

Σε περίπτωση ατυχήματος, σάς παρέχουμε βοήθεια 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας καλέσετε στο 800 5 10 15 και εμείς θα φροντίσουμε τα πάντα για εσάς.

Η υπηρεσία Φροντίδα Ατυχήματος θα αναλάβει τα πάντα για εσάς: από την εισαγωγή και εξαγωγή σας σε περίπτωση νοσηλείας, την συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, την παροχή έκτακτης βοήθειας, την συμπλήρωση της φόρμας απαίτησης και την προετοιμασία πρωτότυπων εγγράφων την μέρα αποδέσμευσης σας.

SmartAssist APP
Βοήθεια Εξυπηρέτησης σε 3 κλικς.

Η Gan Direct προστατεύει τα δικαιώματά σας!

Σε περίπτωση ατυχήματος, βρισκόμαστε στο πλάι σας με την δωρεάν και αποκλειστική υπηρεσία «Υποστήριξη Απαιτήσεων» για τη γρήγορη και δίκαιη διευθέτηση της απαίτησής σας από άλλες ασφαλιστικές ή / και ανασφάλιστους οδηγούς.
Εμείς θα αναλάβουμε για λογαριασμό σας όλες τις διαδικασίες για τη δίκαιη και άμεση διεκδίκηση αποζημιώσεων από άλλες ασφαλιστικές ή / και ανασφάλιστους οδηγούς.
Σε περίπτωση ατυχήματος, θα είμαστε δίπλα σας μέσα σε 24 λεπτά από την κλήση σας, εντός των ορίων της πόλης. Σας παρέχουμε Αυτοκίνητο Αντικατάστασης μέχρι την επισκευή του δικού σας από ένα από τα Εγκεκριμένα Συνεργεία του Δικτύου μας, ενημερώνοντας παράλληλα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μέχρι την επιβεβαίωση αποδοχής της απαίτησης.
Υποστήριξη και βοήθεια, ακόμα και όταν δεν φέρετε ευθύνη!

Η Gan Direct, αναγνωρίζοντας ότι η νομική προστασία αποτελεί ίσως μία από τις σημαντικότερες καλύψεις για εσάς και το όχημά σας, έχει σχεδιάσει μια μοναδική σειρά υπηρεσιών νομικής προστασίας με σκοπό να προστατεύσει και να υπερασπίσει τα έννομα συμφέροντά σας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Παραμένοντας πιστή στη στρατηγική της να βρίσκεται πάντα κοντά στον ασφαλισμένο, η εταιρεία μας προσφέρει τις δωρεάν υπηρεσίες «Υποστήριξη Απαιτήσεων» και «Υποστήριξη Νομικής Προστασίας», αναλαμβάνοντας για λογαριασμό σας όλες τις διαδικασίες για την επίλυση διαφορών με άλλες ασφαλιστικές ή / και ανασφάλιστους οδηγούς και παρέχοντας εκπροσώπηση από έμπειρους δικηγόρους, με κάλυψη δικαστικών εξόδων και εξόδων αμοιβής δικηγόρου, σε περίπτωση που τυχόν αποζημιώσεις δεν έχουν αποκατασταθεί φιλικά.

Αναβαθμίζοντας την ασφάλεια οχήματός σας με το πρόγραμμα «Κάλυψη Νομικής Προστασίας», μπορείτε τώρα να επιλέξετε ελεύθερα τον δικό σας δικηγόρο, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, και εμείς θα φροντίσουμε για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων που απαιτούνται.

SmartAssist APP
Βοήθεια Εξυπηρέτησης σε 3 κλικς.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑ

Έντυπα Απαίτησης λόγω Θανάτου

Έντυπα Απαίτησης λόγω Μερικής ή Ολικής Ανικανότητας

Έντυπα Απαίτησης για Σοβαρής Μορφής Ασθένεια

Ενημερωτικό Έντυπο Νοσηλείας Εσωτερικού Ασθενή

Έντυπο για Ιατρική Εξέταση

Έντυπο για Ιατρικό Παραπεμπτικό

‘Εντυπο Εγγραφής στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η υπηρεσία 24ωρης Διευθέτησης Απαιτήσεων εξασφαλίζει τη διευθέτηση της απαίτησής σας μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων. Εναλλακτικά, θα σας δώσουμε την έγκριση για επισκευή του οχήματός σας από ένα από τα Εγκεκριμένα Συνεργεία του Δικτύου μας.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης, σάς παρέχουμε βοήθεια 24 ώρες τo 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας καλέσετε στο 800 5 10 15 και εμείς θα φροντίσουμε τα πάντα για εσάς.

Σε περίπτωση ατυχήματος, η Ομάδα Δράσης θα φροντίσει τα πάντα για λογαριασμό σας – από τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων μέχρι την παροχή Αυτοκινήτου Αντικατάστασης σε περίπτωση που το όχημά σας είναι ακινητοποιημένο.

Σε περίπτωση ατυχήματος, σάς παρέχετε δωρεάν Αυτοκίνητο Αντικατάστασης μέχρι την επισκευή του δικού σας, επιλέγοντας ένα από τα Εγκεκριμένα Συνεργεία του Δικτύου μας.

Σε περίπτωση βλάβης του οχήματός σας, σάς παρέχετε δωρεάν Αυτοκίνητο Αντικατάστασης μέχρι την επισκευή του δικού σας επιλέγοντας ένα από τα Εγκεκριμένα Συνεργεία του Δικτύου μας.

SmartAssist APP
Βοήθεια Εξυπηρέτησης σε 3 κλικς.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η υπηρεσία 24ωρης Διευθέτησης Απαιτήσεων εξασφαλίζει τη διευθέτηση της απαίτησής σας μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων.

Σε περίπτωση ατυχήματος, σάς παρέχουμε βοήθεια 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας καλέσετε στο 800 5 10 15 και εμείς θα φροντίσουμε τα πάντα για εσάς.

Φροντίζουμε τα πάντα για εσάς από την συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων μέχρι την οργάνωση όλης της απαραίτητης έκτακτης βοήθειας προκειμένου να επιστρέψετε στο σπίτι σας όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Με την υπηρεσία Response οργανώνουμε και αναλαμβάνουμε το κόστος παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μέσω των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών μας, συμπεριλαμβανομένης της κλήσης βοήθειας και της εργασίας έως μία ώρα. Διαθέσιμη για έκτακτες περιπτώσεις σχετικά με την Ασφάλεια, τη Θέρμανση, τα Υδραυλικά, τις Αποχετεύσεις και την Ηλεκτρική Καλωδίωση.

Η ολοκληρωμένη υπηρεσία Total Response καλύπτει όλα τα έξοδα εργασίας και αντικατάστασης ανταλλακτικών σχετικά με την Ασφάλεια, τη Θέρμανση, τα Υδραυλικά, τις Αποχετεύσεις και την Ηλεκτρική Καλωδίωση.

SmartAssist APP
Βοήθεια Εξυπηρέτησης σε 3 κλικς.

ΥΓΕΙΑ

Η υπηρεσία 24ωρης Διευθέτησης Απαιτήσεων εξασφαλίζει τη διευθέτηση της απαίτησής σας μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων.

Σε περίπτωση ατυχήματος, σάς παρέχουμε βοήθεια 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας καλέσετε στο 800 5 10 15 και εμείς θα φροντίσουμε τα πάντα για εσάς.

Η υπηρεσία Φροντίδα Ατυχήματος θα αναλάβει τα πάντα για εσάς: από την εισαγωγή και εξαγωγή σας σε περίπτωση νοσηλείας, την συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, την παροχή έκτακτης βοήθειας, την συμπλήρωση της φόρμας απαίτησης και την προετοιμασία πρωτότυπων εγγράφων την μέρα αποδέσμευσης σας.

SmartAssist APP
Βοήθεια Εξυπηρέτησης σε 3 κλικς.

Gan Direct Protects Your Rights!

Η Gan Direct προστατεύει τα δικαιώματά σας!

Σε περίπτωση ατυχήματος, βρισκόμαστε στο πλάι σας με την δωρεάν και αποκλειστική υπηρεσία «Υποστήριξη Απαιτήσεων» για τη γρήγορη και δίκαιη διευθέτηση της απαίτησής σας από άλλες ασφαλιστικές ή / και ανασφάλιστους οδηγούς.
Εμείς θα αναλάβουμε για λογαριασμό σας όλες τις διαδικασίες για τη δίκαιη και άμεση διεκδίκηση αποζημιώσεων από άλλες ασφαλιστικές ή / και ανασφάλιστους οδηγούς.
Σε περίπτωση ατυχήματος, θα είμαστε δίπλα σας μέσα σε 24 λεπτά από την κλήση σας, εντός των ορίων της πόλης. Σας παρέχουμε Αυτοκίνητο Αντικατάστασης μέχρι την επισκευή του δικού σας από ένα από τα Εγκεκριμένα Συνεργεία του Δικτύου μας, ενημερώνοντας παράλληλα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μέχρι την επιβεβαίωση αποδοχής της απαίτησης.
Υποστήριξη και βοήθεια, ακόμα και όταν δεν φέρετε ευθύνη!

Η Gan Direct, αναγνωρίζοντας ότι η νομική προστασία αποτελεί ίσως μία από τις σημαντικότερες καλύψεις για εσάς και το όχημά σας, έχει σχεδιάσει μια μοναδική σειρά υπηρεσιών νομικής προστασίας με σκοπό να προστατεύσει και να υπερασπίσει τα έννομα συμφέροντά σας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Παραμένοντας πιστή στη στρατηγική της να βρίσκεται πάντα κοντά στον ασφαλισμένο, η εταιρεία μας προσφέρει τις δωρεάν υπηρεσίες «Υποστήριξη Αποζημιώσεων» και «Υποστήριξη Νομικής Προστασίας», αναλαμβάνοντας για λογαριασμό σας όλες τις διαδικασίες για την επίλυση διαφορών με άλλες ασφαλιστικές ή / και ανασφάλιστους οδηγούς και παρέχοντας εκπροσώπηση από έμπειρους δικηγόρους, με κάλυψη δικαστικών εξόδων και εξόδων αμοιβής δικηγόρου, σε περίπτωση που τυχόν αποζημιώσεις δεν έχουν αποκατασταθεί φιλικά.

Αναβαθμίζοντας την ασφάλεια οχήματός σας με το πρόγραμμα «Κάλυψη Νομικής Προστασίας», μπορείτε τώρα να επιλέξετε ελεύθερα τον δικό σας δικηγόρο, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, και εμείς θα φροντίσουμε για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων που απαιτούνται.

SmartAssist APP
Βοήθεια Εξυπηρέτησης σε 3 κλικς.

Ασφάλεια Αυτοκινήτου

 • Δωρεάν 24ωρη Οδική Βοήθεια
 • Δωρεάν 24ωρη Βοήθεια Ατυχημάτων
 • Δωρεάν 24ωρη  Διευθέτηση Απαιτήσεων
 • Δωρεάν Αυτοκίνητο Αντικατάστασης 
 • Δωρεάν Υπηρεσία Υποστήριξης Απαιτήσεων και Κάλυψη Νομικής Προστασίας
 • Ανανεώστε με 3 Κλίκς

Ασφάλεια Περιουσίας

 • Δωρεάν 24ωρη Διευθέτηση Απαιτήσεων
 • Δωρεάν 24ωρη Βοήθεια Ακίνητης Περιουσίας
 • Δωρεάν 24ωρη Ανταπόκριση  
 • Άμεση επίσκεψη στη σκηνή του ατυχήματος
 • Εξοικονομήστε 33% από την υφιστάμενη Ασφάλεια σας
 • Ανανεώστε με 3 Κλίκς 

Ασφάλεια Υγείας

 • Δωρεάν 24ωρη Διευθέτηση Απαιτήσεων
 • Δωρεάν 24ωρη Υπηρεσία Φροντίδας
 • Δωρεάν 24ωρη Βοήθεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Δωρεάν 24ωρο Κέντρο Συντονισμού
 • 30 ημέρες Δωρεάν κάλυψη μεταφέροντας την ασφάλεια Υγείας σας
 • Ανανεώστε με 3 Κλίκς 

Ασφάλεια Αυτοκινήτου

 • Δωρεάν 24ωρη Οδική Βοήθεια
 • Δωρεάν 24ωρη Βοήθεια Ατυχημάτων
 • Δωρεάν 24ωρη  Διευθέτηση Απαιτήσεων
 • Δωρεάν Αυτοκίνητο Αντικατάστασης 
 • Δωρεάν Υπηρεσία Υποστήριξης Απαιτήσεων και Κάλυψη Νομικής Προστασίας
 • Ανανεώστε με 3 Κλίκς

Ασφάλεια Περιουσίας

 • Δωρεάν 24ωρη Διευθέτηση Απαιτήσεων
 • Δωρεάν 24ωρη Βοήθεια Ακίνητης Περιουσίας
 • Δωρεάν 24ωρη Ανταπόκριση  
 • Άμεση επίσκεψη στη σκηνή του ατυχήματος
 • Εξοικονομήστε 33% από την υφιστάμενη Ασφάλεια σας
 • Ανανεώστε με 3 Κλίκς 

Ασφάλεια Υγείας

 • Δωρεάν 24ωρη Διευθέτηση Απαιτήσεων
 • Δωρεάν 24ωρη Υπηρεσία Φροντίδας
 • Δωρεάν 24ωρη Βοήθεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Δωρεάν 24ωρο Κέντρο Συντονισμού
 • 30 ημέρες Δωρεάν κάλυψη μεταφέροντας την ασφάλεια Υγείας σας
 • Ανανεώστε με 3 Κλίκς